Uroczystość nadania szkole imienia Marii Konopnickiej

14 października 2003 r.

  • Kronika14
  • Kronika15
  • Kronika16
  • Kronika18
  • Kronika19
  • Kronika21
  • Kronika22
  • Sztandar2