Spotkanie koleżeńskie

    1 lipca 2017 r. w Glinojecku odbyło się spotkanie rodowitych glinojecczan, dawnych uczniów szkoły podstawowej.

    W wydarzeniu uczestniczyli: p. Wiesław Szpojankowski, p. Tadeusz Sznajder, p. Józef Kowalski, p. Jan Gadomski, p. Zofia Reisch z domu Gruntmejer, p. Hanna Zemełko, p. Janina Fijałkowska z domu Klimkiewicz, p. Celina Kołecka z domu Banasiewicz, p. Bożena Szychułda z domu Szpojankowska, p. Barbara Gomułka z domu Gruntmejer, p. Elżbieta Murawska z domu Majewska, p. Marek Gruntmejer, p. Jerzy Turalski, p. Janusz Koenig, p. Bogumiła Lewandowska z domu Sobczyńska, p. Teresa Miszczak z domu Sobczyńska, p. Waldemar Gruntmejer, p. Ewa Spobczyńska, p. Stanisław Bronowski. 

   Uroczystość zaszczycił gość specjalny - p. Łukasz Kapczyński, burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

   Tegoroczne spotkanie odbyło się w budynku szkoły podstawowej, którą reprezentował z-ca dyrektora p. Leszek Kaliński. Spotkanie uświetniła również obecność emerytowanych nauczycieli ze szkoły podstawowej.

  • 1
  • 2
  • 3