Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

1. Dariusz Lewandowski – przewodniczący

2. Małgorzata Fąderska – sekretarz

                                             3. Agnieszka Stańczak - skarbnik


Komisja Rewizyjna

1. Renata Kubiak – przewodnicząca

2. Aldona Rzemieniewska – członek

3. Marta Wychucka – członek